Detall

COVID-19. Informació de la Facultat

Notícia | 19-01-2021

 

 

 

Què fer en cas de COVID

Si durant el desenvolupament de l’activitat docent a la universitat presentes simptomatologia compatible amb la COVID-19, has de seguir el protocol següent:

Avisar el tutor o tutora, el cap o la cap i l’agent COVID del centre (Dr. Carles Martín Closas), a través del correu  covid.ccterra@ub.edu, i marxar cap a casa, on t’has d’aïllar.

Si t’has d’esperar alguna estona abans de marxar de la facultat, dirigeix-te al punt d’informació on se t’indicarà la sala per esperar en aïllament. Posteriorment contacta amb el 061 o el centre d’atenció primària més proper, i avisa el Servei Mèdic de la UB a l’adreça electrònica medicinadeltreball.ossma@ub.edu

Si estàs en un dels supòsits següents no pots accedir a l’edifici de la facultat i cal que ho comuniquis a covid.ccterra@ub.edu:

  • Aïllament domiciliari amb símptomes compatibles (febre > 37,3 °C, tos continuada o persistent, dificultat respiratòria, malestar general) o diagnòstic positiu amb la COVID-19.
  • Període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb algun cas sospitós o confirmat de COVID-19.

Els responsables de la docència, professorat, coordinadors, caps d’estudis i equip deganal, així com el PAS i els estudiants, han de vetllar pel respecte a les mesures implementades per reduir tant com sigui possible la transmissió del virus.

Si voleu ampliar aquesta informació, podeu consultar el Protocol de seguretat per a la gestió de la docència a la Facultat de Ciències de la Terra.


Comparteix-ho: