Detall

Defensa de tesi: Geodynamic modelling of lithosphere subduction and the topographic response to slab tearing. Application to the Gibraltar Arc

Tesis | 15-07-2021

Geodynamic modelling of lithosphere subduction and the topographic response to slab tearing. Application to the Gibraltar Arc

Autor: Kittiphon Boonma

Directors: Daniel García Castellanos i Ivone Jiménez Munt

Data: 7 d'octubre de 2021

Hora: 11h

Lloc: defensa mitjançant videoconferència

Si voleu assistir a la defensa, heu de comunicar-ho a: doctorat.ciencies.terra@ub.edu. Nosaltres farem arribar la petició a la doctoranda.

Les places, per evitar problemes de connexió, són limitades.


Comparteix-ho: