Detall

El temporal Gloria: com millorar la resposta a fenòmens naturals extrems cada cop més freqüents.

Notícia | 26-10-2020

 

 

 

 

Sobre el temporal Gloria, els seus efectes sobre el país i el que se’n deriva és el títol del volum impulsat per la Secció de Ciències i Tecnologia (SECCT) de l’Institut d’Estudis Catalans que té com a editors els experts Miquel Canals, catedràtic de la Facultat de Ciències de la Terra de la UB i cap del Grup de Recerca Consolidat de Geociències Marines de la UB, i Jaume Miranda, ambdós membres de la SECCT.

L’obra, que es pot descarregar lliurement a la pàgina web de l’IEC, reclama una gestió hidràulica integrada com a país per a millorar la resposta a fenòmens naturals com el temporal Gloria. El volum inclou setze contribucions científiques elaborades per cinquanta-tres experts que analitzen el fenomen natural que va  tenir lloc entre el 19 i el 23 de gener del 2020, a més dels seus efectes, així com les eines que tenim per a fer-hi front.

L’obra també advoca per una nova planificació territorial, urbanística i de les infraestructures, que incorpori el risc creixent d’esllavissades en episodis com el temporal Gloria i reivindica la creació d’una Agència Catalana del Litoral que agrupi les competències sobre la costa que actualment té la Generalitat. També planteja la necessitat d’avaluar amb una nova mirada el paper dels embassaments en la regulació de les conques fluvials. Concretament, s’apunta que, en el cas de l’Ebre, caldria endegar un estudi sobre la viabilitat i l’eficàcia de fer un bypass des del sistema Mequinensa - Riba-roja per a restablir el flux natural de sediments i nutrients riu avall, especialment cap al Delta i les àrees marines connexes.