Detall

La Universitat de Barcelona flexibilitza el pagament de matrícules i quotes per l’alerta sanitària

Avís | 24-03-2020

La Universitat de Barcelona vol que la situació excepcional derivada de l’alerta sanitària pel COVID-19 no perjudiqui de cap manera el col·lectiu d’estudiants. Per aquest motiu, el rector, Joan Elias, d’acord amb el president del Consell Social de la UB, ha resolt establir mesures especials relacionades amb el pagament de la matrícula durant el període de tancament d’instal·lacions.

En virtut d’aquesta resolució, mentre duri l’alerta sanitària no se suspendran drets dels estudiants per impagament ni es generarà recàrrec per impagament en reactivar els rebuts. Finalment, es reforçarà el programa bkUB per ajudar l’alumnat amb dificultats econòmiques especials, de manera que el termini per presentar les sol·licituds, que finalitzava el proper 30 d’abril, queda suspès durant la situació d’excepcionalitat. En funció del nombre de sol·licituds rebudes, s’habilitarà un increment del crèdit, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de la Universitat.

Així mateix, el rector ha autoritzat la no liquidació de les quotes d’abonats del Servei d’Esports de la Universitat de Barcelona, a partir del proper venciment, corresponent al mes d’abril de 2020. Aquesta mesura es pot prorrogar si es manté el tancament d’instal·lacions segons l’evolució de l’alerta sanitària.