Detall

Model docent per al curs 2020-21

Avís | 02-09-2020

 

 

 

Model docent per al curs 2020-21

 

Les conseqüències derivades de la crisi sanitària per la COVID-19 fan necessari l’establiment d’un model docent diferent de l’habitual que permeti el desplegament de la docència a la Facultat amb les màximes garanties sanitàries.

La Universitat de Barcelona és una universitat presencial i tots els ensenyaments oficials que s’imparteixen a la Facultat de Ciències de la Terra estan verificats en modalitat presencial, però l'emergència sanitària provocada per la COVID19 farà que el curs 2020-2021 sigui un període excepcional on caldrà establir algunes mesures adaptatives.

En aquest context, la Universitat de Barcelona ha establert un model de docència mixta per al primer semestre del curs com a combinació entre docència presencial i no presencial. A més, sobre la base dels recursos disponibles i de la naturalesa dels ensenyaments, la Facultat de Ciències de la Terra estableix dos nivells  de presencialitat diferent per als seus ensenyaments de grau i de màster (i postgrau).

 

Podeu consultar l’adaptació a les orientacions per la planificació de la docència per al curs 2020-2021 que es va aprovar en Comissió acadèmica de Centre el 2 de juny de 2020 aquí.

 

La planificació detallada específica per al curs 2020-2021 la trobareu a la guia acadèmica de cada ensenyament. Els plans docents de les assignatures contenen, com és habitual, les característiques de la docència i l’avaluació de cada matèria per a que els estudiants els puguin consultar abans de la matrícula.

 

Docència als Màsters i postgraus:

En els màsters coordinats per la Facultat de Ciències de la Terra i en els postgraus, la docència s’ha programat de forma 100% presencial.

Docència als Graus:

La docència als Graus coordinats des de la Facultat de Ciències de la Terra serà  presencial pel que fa a les sessions pràctiques i a les sortides de camp (amb molt comptades excepcions).

Les sessions teòriques es faran amb docència mixta (algunes presencials i d’altres no presencials). S’han adaptat tots els espais disponibles a l’edifici com a aules per permetre fer el màxim possible de sessions teòriques de forma presencial. S’han modificat els horaris per permetre que les activitats presencials de cada curs (sessions pràctiques i algunes sessions teòriques) es concentrin durant alguns dies de la setmana deixant la resta per les activitats no presencials (algunes sessions teòriques). Això minimitzarà la quantitat de persones a l’edifici i permetrà fer menys moviments als estudiants. Totes les activitats tindran horaris establerts, les presencials i les no presencials (publicats a la guia acadèmica de cada ensenyament).

La facultat dotarà de mitjans tècnics necessaris (projectors interactius i micròfons) al màxim d’aules possibles per a optimitzar les sessions no presencials, que es faran mitjançant les plataformes de BB Collaborate, Teams o similars.

Aquest Model Docent, aprovat per la Comissió Acadèmica de la Facultat de Ciències de la Terra (juny de 2020), s’adaptarà a possibles noves directrius de les autoritats sanitàries i educatives en funció de l’evolució de la pandèmia.