Esquist micaci amb quiastolita

Roca metamòrfica originada per metamorfisme de contacte (tèrmic) de lutites. De color fosc i amb una clara esquistositat, es caracteritza perquè presenta cristalls foscos de quiastolita, de vegades d'1 i 2 cm de llarg, de secció rectangular, amb la part central més clara. Es tracta d’una varietat de l’andalusita (silicat d’alumini, Al2SiO5) que sovint presenta inclusions de matèria carbonosa. La secció d’aquests cristalls forma una creu molt característica. De fet, els cristalls solts de quiastolita, amb la creu ben visible, eren molt preuats com a amulet pels peregrins que feien el camí de Santiago. Rebien el nom de lapis crucifer (pedra creu o pedra de la creu). El metamorfisme que van originar aquestes roques procedia de la calor despresa per una massa magmàtica en refredament, durant el Paleozoic superior, que va originar el batòlit de Boal (Astúries).

Esquist amb quiastolita
  • Roca metamòrfica
  • Paleozoic superior
  • M. e 2