Universitat de Barcelona

Grau de Geologia

Mobilitat

Els estudiants del grau tenen la possibilitat de realitzar part dels estudis (assignatures i/o pràctiques) a universitats espanyoles o a l’estranger, dins els programes SICUE i ERASMUS+, respectivament, o mitjançant altres programes de mobilitat en què participa la Facultat i la UB. Trobareu tota la informació a: Mobilitat

La Facultat disposa de convenis de mobilitat amb facultats i departaments relacionats amb les ciències de la terra d’Alemanya, Àustria, Finlàndia, França, Islàndia, Itàlia, Noruega, Països Baixos, Portugal, República Txeca, Suècia o Suïssa, entre d’altres. Aquesta oferta es va ampliant amb la incorporació de noves universitats i l’adhesió a nous programes. La informació de les diferents convocatòries es pot trobar a la web de l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals de la UB i a l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat, situada a la SED, que assessora sobre aquestes convocatòries i de les possibilitats d’intercanvi.

Comparteix-ho: