Universitat de Barcelona

Grau de Geologia

Perfil d'accés

El futur estudiant de Geologia ha de ser una persona:

  • Interessada en el planeta Terra i amb curiositat sobre el seu funcionament, història, gestió i aprofitament sostenible.
  • Amb aptituds per a l'observació i la descripció.
  • Posseïdora d'una bona base de matèries fonamentals, com ara les matemàtiques, la física i la química, i també de matèries molt relacionades amb el grau, com ara la geologia, la biologia i les ciències del medi ambient.
  • Amb coneixements d'anglès suficients per comprendre textos científics senzills.
  • Familiaritzada amb les eines informàtiques bàsiques (programes de tractament de textos i de presentacions, fulls de càlcul).
  • Amb una certa experiència en sortides a la muntanya.
Comparteix-ho: