Universitat de Barcelona

Grau de Geologia

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 150
Optativa 18
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Biologia Anual FB 6
Cristal·lografia Anual FB 8
Física Anual FB 12
Iniciació a la Geologia Anual FB 10
Matemàtiques Anual FB 12
Química Anual FB 12
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Geologia Estructural i Tectònica Anual OB 12
Geomorfologia Anual OB 12
Mineralogia Anual OB 12
Paleontologia Anual OB 12
Cartografia Geològica I 1 OB 6
Petrologia Sedimentària 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Cartografia Geològica II Anual OB 9
Estratigrafia Anual OB 12
Geoquímica Anual OB 9
Hidrogeologia Anual OB 6
Geofísica 1 OB 6
Petrologia Ígnia 1 OB 6
Petrologia Metamòrfica 2 OB 6
Prospecció Geològica i Geofísica 2 OB 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Dipòsits Minerals Anual OB 6
Geologia Històrica i Regional Anual OB 6
Treball Final de Grau Anual TR 12
Geologia d'Hidrocarburs 1 OB 6
Geologia Integrada del Subsòl 1 OB 6
Geotècnia i Sondeigs 1 OB 6
Assignatures Optatives 2 OT 18
Comparteix-ho: