Universitat de Barcelona

Grau en Ciències del Mar

Organització i metodologia docent

El grau de Ciències del Mar és un ensenyament presencial que s’organitza semestralment, amb assignatures de 6 crèdits (aproximadament 50 hores presencials) excepte el treball final de grau i l’optativitat a quart curs, tal com s’especifica al pla d’estudis. Els estudiants poden seguir l’ensenyament a temps complet o a temps parcial, d’acord amb la normativa de permanència de la Universitat de Barcelona.

La docència es du a terme principalment als espais de la Facultat de Ciències de la Terra i de la Facultat de Biologia, si bé puntualment també hi ha docència en altres Facultats.

Hi ha un únic torn horari i, generalment, la docència teòrica és per la tarda, mentre que les activitats pràctiques, sovint d’assistència obligatòria i en grups més reduïts, tenen horaris més irregulars pels matins. Algunes assignatures inclouen sortides de camp i de mar, d’un o més dies de duració. Les particularitats de cada assignatura es recullen als respectius plans docents.

Comparteix-ho: