Universitat de Barcelona

Grau en Ciències del Mar

Pla d'acció tutorial

PAT

Les tutories acadèmiques són un servei d'atenció, orientació i assessorament als estudiants universitaris, que es dissenya i organitza a través del Pla d'Acció Tutorial. En l'ensenyament de Ciències del Mar, el PAT s'estructura per tal que l'estudiant disposi d'un suport personalitzat a través de la tutoria universitària des d'abans d'entrar a la Facultat fins que deixa aquesta i s'incorpora al mercat laboral. Per aquest motiu tots els estudiants del grau tenen un tutor/a assignat durant tots els seus estudis.

Tal i com recull la UB en els seus estatuts, l’objectiu general del PAT és impulsar i estimular el ple desenvolupament personal, acadèmic i social dels estudiants com a part integrant de la seva formació.

Els objectius que persegueix són:

 • Facilitar el procés de transició i adaptació dels nous estudiants a la universitat.
 • Fer un seguiment personalitzat per promoure la millora del rendiment acadèmic.
 • Incrementar l’autonomia dels estudiants per a la presa de decisions relacionades amb l’itinerari curricular.
 • Proporcionar als estudiants la informació necessària respecte l’ensenyament, les facultats on s’imparteix l’ensenyament, i els serveis de què disposa la UB per tal d’ajudar-los i assessorar-los durant la seva trajectòria universitària.
 • Presentar als estudiants les oportunitats professionals i els sistemes de transició al món laboral.

En el moment de formalitzar la matrícula es fa l'assignació dels estudiants entre els tutors del PAT d'una manera aleatòria. Des d'aquest moment els estudiants tenen accés a conèixer quin és el seu tutor assignat (i a les seves dades de contacte) consultant el seu espai personal al Campus Virtual. El tutor dels alumnes amb necessitats especials i esportistes d'alt rendiment, és el coordinador del PAT. L'estudiant pot sol·licitar el canvi de tutor demanant-ho al coordinador del PAT i, també, un tutor podrà demanar l'assignació d'un estudiant amb l'autorització del coordinador.

Estructura, activitats i temporització

Coordinadora: Laura Bayés

Tutors:

 • David Amblàs Novellas
 • Laura Bayés García
 • Patricia Cabello López
 • Isabel Cacho Lascorz
 • Antoni Calafat Frau
 • Jaime Fernández Borrás
 • Lluis Gibert Beotas
 • Giorgi Khazaradze Tsilosani
 • Jaume Llopis Pérez
 • Josefina Martínez Martínez
 • Leopoldo Pena González
 • Marta Pérez Vallmitjana

Comparteix-ho: