Enquestes als estudiants de grau i màster

Enquestes d'opinió sobre graus i màsters

L'alumnat de la Facultat emplena l'«Enquesta sobre l'actuació docent del professor i les assignatures cursades» que és comuna per a tota la UB. L'anàlisi dels resultats sobre les enquestes les podeu trobar en els següents informes agregats per ensenyaments i semestres.

  1. GRAUS
  • Ciències del Mar

2017-18 | 2016-17 | 2015-16

  • Geologia

2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10

  1. MÀSTERS
  • Ciència i Gestió Integral de l'Aigua

2019-20

  • Ciència i Gestió Integral de l’Aigua (en extinció)

 2018-19| 2017-18 | 2016-17 | 2015-16

  • Geologia i Geofísica de Reservoris

2017-18 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13

  • Recursos Minerals i Riscos Geològics

2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14

L'alumnat de la Facultat emplena l'«Enquesta sobre serveis, activitats i instal.lacions de la UB» que és comuna per a tota la UB. L'anàlisi dels resultats sobre les enquestes les podeu trobar en els següents informes globals de UB:

Informe global UB:

2012 - 2013 - 2014a - 2014b - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Informes per Centre:

2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021