Laboratori de paleontologia

Laboratori de Paleontologia

El laboratori dona servei a la recerca del Dept. de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà i a la docència (pràctiques de Grau, treballs de final de Grau i Màster, tesis doctorals, etc.) que es duen a terme. Igualment, participa en la preparació de materials per a accions divulgatives tan per part del Departament com de la Facultat de Ciències de la Terra (Viu la Geologia, Olimpíades de Geologia, Expominer, etc.). Es pot donar també servei a accions o necessitats exteriors mitjançant conveni.

Les principals prestacions que s’ofereixen són: 1) serrat i polit de mostres geològiques pel seu posterior tractament, 2) realització de làmines primes de mostres geològiques, 3) tamisatge (en sec i en humit) de mostres amb columna de tamisos de diferents llums,  4) tractament de mostres geològiques per l'extracció de pol·len, diatomees, conodonts i altres microfòssils, 5) inclusions amb resines de polièster i epoxi de mostres, per compactar-les i donar-li consistència a fi de poder realitzar els diferents processos de tall, polit, làmina prima, etc., 6) restauració de fòssils i 7) realització de motlles i rèpliques de fòssils.

 

Contacte:

Dr. Alejandro Gallardo

Dept. Dinàmica de la Terra i de l'Oceà

Telèfon: +34 934 031 346

E-mail: alejandrogallardo@ub.edu

Horari: 08.00 – 15.00 h

Comparteix-ho:

La UB, un món de serveis