Universitat de Barcelona

Màster de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua (en procés de substitució)

Objectius i competències

Objectius

El màster està orientat a iniciar els alumnes en tasques de recerca relacionades amb l'aigua i a formar part de la formació continuada de professionals que ja estan treballant en aquest camp o que estiguin interessats a fer-ho.
L'objectiu principal del màster és donar una formació multidisciplinària i especialitzada en les diferents àrees implicades en l'estudi de l'aigua. Es tracta d'oferir un ensenyament transversal en els diferents àmbits relacionats amb l'aigua, suficient per formar professionals amb criteri propi. A més, es pretén donar una formació específica en àmbits determinants de la gestió de l'aigua en què es detecta una gran demanda social, i en els quals la Universitat de Barcelona pot oferir una formació diferenciada, tant per la seva tradició docent i de recerca com per la seva implicació en el teixit social, industrial i administratiu del país.

Competències

Competències generals

  • Capacitat d'interpretació d'anàlisis i dades.

  • Capacitat d'utilització d'eines avançades d'anàlisi.

  • Capacitat per participar activament en recerca i projectes d'innovació en el món de l'aigua.


Competències específiques

  • Identificar i comprendre els fonaments de les diverses branques de la ciència implicades en el cicle de l'aigua i interpretar-los des del punt de vista jurídic, econòmic i social.

  • Capacitat d'accedir i interpretar la normativa que regula els diferents aspectes relacionats amb l'aigua.

  • Capacitat de valorar els costos de finançament i tributació de l'aigua.

  • Capacitat d'incorporar la significació de l'aigua en tots els continguts ambientals i en la interacció de tots els elements de la natura.

  • Capacitat per dur a terme la valoració d'un informe d'avaluació de recursos hídrics convencionals i no convencionals.

  • Capacitat per elaborar i avaluar projectes en què l'aigua tingui un paper important.

  • Capacitat per anticipar i identificar els problemes col.laterals i el risc que pugui comportar l'alteració i la modificació de l'aigua, així com la generació de residus sòlids i la seva eliminació.
Comparteix-ho: