Universitat de Barcelona

Màster en Geologia i Geofísica de Reservoris

Sistema d'avaluació

Segons la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges (aprovada per Consell de Govern en data 27 de febrer de 2020), l’avaluació de l’assoliment dels aprenentatges amb relació a les competències pròpies d’una assignatura pot ser continuada o única.

En el pla docent de cada assignatura hi consten els detalls de l’avaluació continuada i les característiques de l’avaluació única, reconeguda com un dret de l’estudiant que, en exercir-lo, renuncia a l’avaluació continuada.

Comparteix-ho: