Universitat de Barcelona

Màster en Geologia i Geofísica de Reservoris

Avaluació

Els criteris d'avaluació de cada assignatura estan detallats en els plans docents respectius.
Comparteix-ho: