Universitat de Barcelona

Màster en Geologia i Geofísica de Reservoris