Universitat de Barcelona

Màster en Geologia i Geofísica de Reservoris

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits curstas en títols propis

Crèdits mínims

Crèdits màxims

0

13,5

 
 

Reconeixement de crèdits per acreditació d'experiència laboral i professional

Crèdits mínims

Crèdits màxims

0

13,5

 

Sistema de transferència i reconeixement de crèdits

La normativa de reconeixement i transferència aprovada en la UB està publicada en aquesta URL (en castellà)
Comparteix-ho: