Universitat de Barcelona

Màster de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua

Accions de suport i d'orientació

    http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/suport_estudi/suport_estudi.html

  • Futurs estudiants

    http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/futurs_estudiants/futurs_estudiants.html

  • Estudiants estrangers

    http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/estudiants_estrangers/estudiants_estrangers.html

  • Serveis lingüistics: acollida

    http://www.ub.edu/sl/ca/acollida/

  • Allotjament, Esports, Cultura

    http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/vida_UB/vida_ub.html

  • Accions d’orientació i acollida específiques de la titulació per als estudiants de nou ingrés: acte de presentació del màster (s'anuncia als estudiants i té lloc la segona setmana de setembre)
  • Accions d’orientació i de suport per als estudiants de la titulació: contacte amb la coordinació del Màster: Joaquim Farguell (jfarguell@ub.edu) i Enrique Gómez Rivas (e.gomez-rivas@ub.edu)
Comparteix-ho: