Universitat de Barcelona

Màster de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua

Matrícula

Període de matrícula

Tots el alumnes podran realitzar l’automatrícula sempre i quan hagin presentat prèviament a la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED) de la Facultat de Ciències de la Terra, els originals o fotocòpies compulsades de la documentació requerida.

Període de matrícula:  del 10 al 16 de setembre de 2021

Els estudiants admesos que no puguin matricular-se durant aquest període hauran de demanar cita prèvia per formalitzar la matrícula un altre dia en el següent correu electrònic: masters.ciencies.terra@ub.edu

Procediment de matrícula

Pas 1. Aportar  la  documentació

  • 1 fotocòpia del DNI, NIE o Passaport.
  • Original i còpia del títol de llicenciat o equivalent (traduït i legalitzat  per via diplomàtica).
  • Original i còpia del certificat de les matèries cursades (traduït i legalitzat  per via diplomàtica).
  • Declaració responsable per als estudiants que no tenen la documentació legalitzada.

 

Pas 2.  Inici de matrícula

La matrícula es farà online. En aquesta fase cal introduir les dades personals i escollir les assignatures obligatòries i les optatives, d’acord amb l’estructura del màster i amb la supervisió de la coordinació del màster.

La normativa de permanència estableix el nombre mínim i màxim de crèdits que han de matricular els estudiants segons el tipus de Modalitat de dedicació:

 

  • Temps complet: entre 49 i 60 crèdits
  • Temps parcial:   entre 20 i 48 crèdits (cal que parleu amb la coordinadora del Màster si escolliu aquesta opció)

 

Si se sol·licita una beca general o una de mobilitat s’haurà de matricular, en principi, de 60 crèdits.

Iniciar Automatrícula

 

Pas 3. Pagament de la matrícula

1. En el cas que tingueu dret a algun tipus de deducció econòmica, heu de passar per la Secretaria per adjuntar la documentació que certifiqui la possible deducció i poder modificar la matrícula.

1. Si no s'ha de fer cap tipus de modificació heu de fer efectiu el pagament abans de la data indicada en el resguard imprès.

 

Modalitats de pagament de la matrícula:

http://www.ub.edu/acad/matricula/pagament.html

Consulteu la informació dels ajuts i beques disponibles:

http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/beques_ajuts/beques_ajuts.html

Més informació:    http://www.ub.edu/acad/MO/matricula/matricula.html

Comparteix-ho: