Universitat de Barcelona

Màster de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: Recursos Hídrics dins del Cicle de l'Aigua
Aigua en l'Agricultura, Ramaderia i Aqüicultura OT 5
Aigua i Energia OT 2.5
Aigües Marines OT 5
Anàlisis Fisicoquímiques, Biològiques i Toxicològiques de l'Aigua per a l'Estudi d'una Problemàtica Plantejada OB 5
Aspectes Socioeconòmics i Fiscalitat de l'Aigua OT 5
Biologia i Geologia per a l'Estudi dels Hidrosistemes OT 5
Cicle de l'Aigua i la seva Gestió OB 5
Climatologia i Aigua Atmosfèrica OT 5
Comunicació i Divulgació en l'Àmbit de l'Aigua OB 2.5
Contaminació d'Aigües Subterrànies i Superficials OT 5
Descontaminació de Cossos d'Aigua Continentals OT 2.5
Economia i Dret de l'Aigua OB 5
Escola de Camp OT 5
Funcionament dels Ecosistemes Aquàtics i Aigües Epicontinentals en l'Àmbit Mediterrani OT 5
Geoestratègia de l'Aigua: Supranacionalitat, Globalitat, Cooperació i Impacte Sanitari OT 5
Gestió de Projectes i Impacte Ambiental sobre el Vector Aigua OB 5
Gestió Pública i Privada de l'Aigua OB 2.5
Hidrogeofísica i Disseny de Captacions OT 5
Hidrogeologia OT 5
Hidrologia Superficial OT 5
Mètodes d'Anàlisi Físics i Químics de l'Aigua i Principals Contaminants OB 5
Pràctiques Externes I OB 5
Pràctiques Externes II OB 5
Proveïment i Aigua en la Indústria. Subministrament d'Aigües i Xarxes OT 5
Sistemes d'Informació Geogràfica i Anàlisi Estadística OB 5
Treball Final de Màster OB 25
Variabilitat, Canvi Climàtic i Riscos d'Inundació OT 5
Especialitat: Usos i Tractament de l'Aigua
Aigua en l'Agricultura, Ramaderia i Aqüicultura OT 5
Aigua i Energia OT 2.5
Anàlisis Fisicoquímiques, Biològiques i Toxicològiques de l'Aigua per a l'Estudi d'una Problemàtica Plantejada OB 5
Aspectes Sanitaris OT 5
Aspectes Socioeconòmics i Fiscalitat de l'Aigua OT 5
Cicle de l'Aigua i la seva Gestió OB 5
Comunicació i Divulgació en l'Àmbit de l'Aigua OB 2.5
Contaminació d'Aigües Subterrànies i Superficials OT 5
Descontaminació de Cossos d'Aigua Continentals OT 2.5
Economia i Dret de l'Aigua OB 5
Escola de Camp OT 5
Funcionament dels Ecosistemes Aquàtics i Aigües Epicontinentals en l'Àmbit Mediterrani OT 5
Geoestratègia de l'Aigua: Supranacionalitat, Globalitat, Cooperació i Impacte Sanitari OT 5
Gestió de Projectes i Impacte Ambiental sobre el Vector Aigua OB 5
Gestió Pública i Privada de l'Aigua OB 2.5
Hidrogeofísica i Disseny de Captacions OT 5
Mètodes d'Anàlisi Físics i Químics de l'Aigua i Principals Contaminants OB 5
Pràctiques Externes I OB 5
Pràctiques Externes II OB 5
Proveïment i Aigua en la Indústria. Subministrament d'Aigües i Xarxes OT 5
Qualitat de les Aigües en funció dels Usos OT 5
Recursos No Convencionals OT 5
Sistemes d'Informació Geogràfica i Anàlisi Estadística OB 5
Tractament Biològic OT 5
Tractaments per a la Depuració de l'Aigua OT 5
Treball Final de Màster OB 25
Variabilitat, Canvi Climàtic i Riscos d'Inundació OT 5
Comparteix-ho: