Universitat de Barcelona

Màster de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua

2a Resolució

CURS 2020-2021

Llista de candidats admesos

 

Les persones admeses hauran de fer un pagament de 250 euros en concepte de reserva de plaça, el qual serà degudament notificat a l’interessat mitjançant correu electrònic.

El pagament de 250 euros es realitzarà a compte de la matrícula i s’haurà de fer efectiu en el termini de 7 dies naturals des de la data d’activació del rebut de pagament.

Aquest import no es retornarà en cas que l’estudiant finalment no es matriculi al màster.

 

 

Comparteix-ho: