Universitat de Barcelona

Màster de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua

Doble titulació de màster

La proposta de la doble titulació es troba emmarcada en el conveni de col·laboració per desenvolupar activitats conjuntes de partenariat estratègica entre UM, Université Paul Valéry Montpellier 3 (UM3) i la Universitat de Barcelona (UB) signat el 9 de juliol de 2014 on el sector de l'aigua, amb els màsters va ser identificat com a sector estratègic per facilitar l'acord entre les dues universitats.

El màster plantejat permetrà, a un grup d'alumnes no superior a 5 optar a un doble títol de màster per la UB i per UM, MSA i APT.

Els alumnes que optin al doble títol hauran de dur a terme períodes de mobilitat d'intercanvi entre els dos màsters. Els períodes de mobilitat s'han concentrat al final del segon semestre coincidint amb el primer període de pràctiques externes i amb el tercer semestre de forma obligatòria. En aquest tercer semestre la mobilitat suposarà cursar assignatures a la universitat receptora de la mobilitat. Es deixa a títol optatiu realitzar una tercera fase de mobilitat durant el quart semestre per a aquells alumnes que vulguin dur a terme TFM codirigits entre professorat dels dos màsters.

A més, els alumnes que optin a doble titulació hauran de cursar de forma obligatòria l’escola de camp internacional. En aquest vídeo trobareu un exemple d’aquesta activitat.

En el si del conveni de col·laboració entre les universitats que ofereixen la doble titulació al llarg del curs es duen a terme diferents activitats.
Comparteix-ho: