Universitat de Barcelona

Màster de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua

Pla d'estudis

Pla d'estudis

El màster s'estructura en matèries de caràcter obligatori: Eines per a l'estudi dels Recursos Hídrics, matèria de caràcter transversal, Anàlisi i gestió dels Recursos Hídrics, matèria de caràcter troncal, d'especialitat, pràctiques externes i el treball final de màster ( TFM).

Les especialitats ofertades són: Recursos Hídrics dintre del Cicle de l'Aigua i Usos i Tractament de l'Aigua.

Dins de les especialitats, hi ha unes optatives que els estudiants han de cursar de forma obligatòria per a l'obtenció de l'especialitat i unes assignatures de caràcter optatiu generals del màster. Els alumnes han de cursar un total de 25 ECTS optatius de l'oferta de 50 ECTS que ofereix la universitat.

 

1r ANY (60 ECTS, 50%)

SEMESTRE 1 (30 ECTS, 25%)

Anàlisi i gestió dels Recursos Hídrics (10 ECTS)                                     8,33 %

Eines per a l'estudi dels Recursos Hídrics (5 ECTS)                                4,17 %

Especialitat (10 ECTS)                                                                              8,33 %

Optatives (5 ECTS)                                                                                   4,17 %

SEMESTRE 2 (30 ECTS, 25%)

Anàlisi i gestió dels Recursos Hídrics (2,5 ECTS)                                     2,08 %

Eines per a l'estudi dels Recursos Hídrics (7,5 ECTS)                              6,25 %

Pràctiques Externes (5 ECTS)                                                                   4,17 %

Especialitat (10 ECTS)                                                                               8,33 %

Optatives (5 ECTS)                                                                                    4,17 %

2n ANY (60 ECTS, 50%)

SEMESTRE 3 (30 ECTS, 25%)

Anàlisi i gestió dels Recursos Hídrics (5 ECTS)                                         4,17 %

Eines per a l'estudi dels Recursos Hídrics (5 ECTS)                                 4,17 %

Especialitat (5 ECTS)                                                                                 4,17 %

Optatives (15 ECTS)                                                                                  12,5 %

SEMESTRE 4 (30 ECTS, 25%)

Pràctiques Externes (5 ECTS)                                                                   4,17 %

Treball Final de Màster (25 ECTS)                                                           20,83 %

 

Consulteu el  PDF amb les assignatures de cada matèria i amb la seva distribució al llarg dels semestres.

Comparteix-ho: