Pissarra carbonosa amb restes vegetals

La pissarra carbonosa és una roca metamòrfica que s’origina per metamorfisme de baix grau de roques argiloses riques en matèria orgànica d’origen vegetal. Es tracta de roques negres, toves, que se separen amb facilitat segons làmines planes, on sovint es troben restes vegetals.

La mostra fotogràfica procedeix de la zona d’Ogassa-Surroca on ara fa uns 300 milions d’anys, en el període carbonífer, es va desenvolupar una rica vegetació pròpia d’un ambient amb clima càlid i humit. L’acumulació de les restes d’aquella vegetació va donar lloc a importants dipòsits de carbó i a la formació de pissarres carbonoses. El carbó d’Ogassa es va explotar durant els segles XIX i XX (l’explotació va finalitzar definitivament l’any 1967). A causa del seu alt contingut en matèria carbonosa, les pissarres també es van fer servir per obtenir energia.

Pissarra carbonosa amb restes vegetals
  • Roca metamòrfica
  • Carbonífer (paleozoic)
  • M. p 2