Sorra eolica del Port de la Selva

A poc més d’un quilòmetre del Port de la Selva, a la carretera que porta a Cadaquès, damunt els materials paleozoics, afloren uns dipòsits de sorres i gresos que presenten les estructures típiques dels dipòsits eòlics. Els nivells de sorres alternen amb capes primes de gresos compactats i parcialment cimentats. Sorres i gresos estan formats pel mateix tipus de grans: són de mida molt uniforme (entre 1 i 2 mm de diàmetre), ben arrodonits i la majoria de quars.

Sorra eolica del Port de la Selva
  • Sediment detrític
  • Actual