Suggeriments

Envieu-nos els vostres comentaris!

Text per identificar Refresca CAPTCHA Refresca CAPTCHA
* Camp obligatori
Dret d'informació

(1) El responsable del tractament de les dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona.
(2) La finalitat del tractament és gestionar les dades dels usuaris per tal de respondre els seus suggeriments en relació a la Unitat de Compres.
(3) La base jurídica és el compliment d’una missió realitzada en interès públic (Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats i Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya).
(4) Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar.
(5) La persona interessada té dret a accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al seu tractament i sol·licitar-ne la portabilitat i la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies.
(6) Es pot trobar més informació sobre el tractament de les dades a web.ub.edu/avis-legal.