Què i com comprar?

En aquest apartat es poden consultar les guies de compra dels productes d’ús més freqüent entre els usuaris de la UB.

Per la compra de la majoria d’aquests subministraments s’han subscrits diferents acords marc, ja siguin propis de la UB, realitzats conjuntament amb altres universitats i organismes públic a través del Consorci de Serveis d’Universitats Catalanes (CSUC) o per adhesions als acords marc de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya (CCS).

Des del punt de vista legal, els acords marc són una forma de racionalitzar la contractació administrativa. La seva regulació es troba als articles 218 i següents de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic. El seu objectiu és simplificar i agilitzar els procediments de licitació i adjudicació de contractes, de forma especial per compres recurrents, donant seguretat jurídica i transparència als contractes que es realitzin a la seva empara. La regulació dels acords marc a les Bases d’execució del Pressupost de la UB, aprovades pel Consell de Govern i el Consell Social, venen recollides als articles 28 i 52.

Els acords marc permeten economitzar en la gestió administrativa gràcies a la unificació en un sol procediment dels tràmits necessaris per dur a terme una varietat de contractes, així com disposar de forma immediata de licitadors amb els qual s’han concretat prèviament aspectes determinants de les futures licitacions, agilitzat i fent més eficient la contractació. Igualment, permeten obtenir un important estalvi econòmic i fomentar polítiques de sostenibilitat i participació.

Cada acord marc té unes característiques diferents. En les guies  s’ indiquem les diferents  formes de realitzar la contractació basada en cada acord marc en funció de l’import, del proveïdor i/o del tipus de material. Igualment, s’informa de les condicions acordades i de les dades de contacte dels proveïdors homologats, així com d’altres informacions d’interès pels compradors.

Esperem que la informació us sigui d’utilitat. Us agrairem els vostres suggeriments a través de l’enllaç que trobareu al peu de la pàgina, per tal de millorar-la i adequar aquesta informació a les necessitats dels nostres usuaris.

.