En detall

La Unitat contacta amb tots els proveïdors homologats per conèixer com ha repercutit l'actual escassetat i encariment de matèries primeres

Notícia | 03-06-2021

Dels 42 proveïdors consultats, només tres: SUDELAB SL, LABCLINICS SL i ANORSA  consideren que aquesta situació no els hi permet mantenir, ni els preus acordats, ni els terminis d’entrega (la resta no es veuen afectats). Per tant, no es considera necessari fer cap modificació contractual i es mantindrà l’Acord Marc en les seves condicions originals.

 

Per tot l’anterior, es recomana a tots els usuaris que, en la mida del possible, facin les seves comandes als proveïdors que continuen mantenint els preus i les condicions acordades. Igualment es recomana que qualsevol incidència o problema amb els proveïdors es comuniqui a la Unitat de Compres.


Comparteix-ho: