En detall

Notícia - Resultats de l'enquesta sobre el model d'acord marc per a l'adquisició de reactius i bio reactius de laboratori a la UB

Notícia | 03-02-2023

Aquest mes de gener, en el marc de la preparació del nou acord marc, s'ha realitzat una consulta entre el personal de la UB implicat a les diferents fases de les compres de reactius i bio reactius de laboratori.

La participació ha estat una mica superior a la de l’anterior enquesta (Acord marc de material de laboratori) :  152 respostes en front les 118 anteriors, especialment pel que fa al PDI.

No coneixem amb exactitud el número de persones de cada administració que estan implicades en els procediments de compres i, per tant, no podem fer una valoració de la participació en termes absoluts.

Com a resum indicar:

  1. La majoria de les persones que van respondre l’enquesta consideren que els acords marc milloren les condicions econòmiques en la compra de reactius de laboratori.
  2. També, la majoria considera que l’ampliació a cinc proveïdors de referència facilita el procediment de compres.
  3. 110 entrevistats consideren útil elaborar una llista de productes d’ús més freqüent.
  4. La majoria qüestionen la utilitat de l’eina Àgora.
  5. 87 persones consideren que cal mantenir la línia actual (obtenció de millors condicions econòmiques i condicions de preu) en front la línia d’entitats com al CSUC que es limiten a homologar proveïdors.
  6. La valoració mitjana de l’AM és d’un 4,89 (d’una puntuació entre 1- molt insatisfet i 8 molt satisfet).

 

RESULTATS DE L'ENQUESTA

 

Per últim, informar-vos que vuit persones s’han ofert a col·laborar en els treballs de preparació de l’AM. Farem arribar a cada administració , unitat o fundació  el nom de les persones, així com el calendari de reunions.


Comparteix-ho: