Equips informàtics de sobretaula i portàtils

Per la compra d’equips de lloc de treball,la UB disposa d'un acord marc (Expedient 2019-19 CSUC).

En aquest acord marc estan inclosos els perifèrics i accessoris. (ÀREA TIC)

Les compres d'ordinadors, portàtils i tauletes estan subjectes a una regulació específica, segons:

 

Formalitzada la segona pròrroga fins al 19 de desembre de 2023

NOTA INFORMATIVA DE MODIFICACIÓ DE CONTRACTE

 • Es permet incrementar els preus màxims dels equips i accessoris de l’acord marc

fins a un 15% fins el 31 de gener de l’any 2023.

 • Durant aquest mateix període no s’aplicaran penalitzacions per a retards en

lliuraments inferiors a quatre mesos per part dels proveïdors.

 • Es permet que les Entitats partícips que en el cas que el proveïdor no disposi en un

termini raonable dels equips homologats, adquireixin equips equivalents als equips
homologats. És a dir, equips amb característiques tècniques similars a les dels equips
homologats.

LOT DESCRIPCIÓ CPV
Lot 1 Equipament de sobretaula (Format SFF) 30200000
Lot 2 Equipament de sobretaula avançat, modalitat 1 (Format torre) 30200000
Lot 3 Equipament de sobretaula avançat, modalitat 2 (Format torre, targeta gràfica independent) 30200000
Lot 4 Equip portàtil, modalitat 1 (14”/2,0 kg) 30200000
Lot 5 Equip portàtil, modalitat 2 (15,6”/2,5 kg) 30200000
Lot 6 Equip portàtil, modalitat 1 (13,3”/ 1,5 kg) 30200000

Característiques de cada lot

 

Lot 1:      

 • Sobretaula format  SFF (Small Form Factor)
 • Processador amb un Passmark mínim 8.800 (equivalent i3)
 • 8 GB RAM DDR4
 • Targeta gràfica integrada a placa base
 • Ratolí i teclat USB
 • No inclou monitor
 • No inclou llicència de SO Windows

Lot 2:

 • Sobretaula format  torre o minitorre amb font d’alimentació mínima de 550 w.
 • Processador  amb un Passmark mínim 10.000 (equivalent i5)
 • 16 GB RAM DDR4
 • HD 256 SDD
 • Targeta gràfica integrada a placa base
 • Ratolí i teclat USB
 • No inclou monitor
 • No inclou llicència de SO Windows

Lot 3:

 • Sobretaula format  torre o minitorre amb font d’alimentació mínima de 550 w.
 • Processador  amb un Passmark mínim 10.000 ( equivalent Xeon)
 • 16 GB RAM DDR4
 • HD 512 SDD
 • Targeta gràfica independent
 • Ratolí i teclat USB
 • No inclou monitor
 • No inclou llicència de SO Windows

Lot 4:

 • Portàtil pantalla 14”
 • Pes màxim amb bateries 2 Kg
 • Processador amb un Passmark mínim 5.000 ( equivalent i3)
 • 8 GB RAM DDR4
 • HD 256 SDD
 • Targeta gràfica integrada a placa base
 • Càmera WEB
 • Teclat espanyol o anglès integrat
 • Lector de targetes SD integrat
 • Lector de targetes CATCert integrat
 • No inclou llicència de SO Windows

Lot 5:

 • Portàtil pantalla 15,6”
 • Pes màxim amb bateries 2,5 Kg
 • Processador amb un Passmark mínim 5.000 ( equivalent i3)
 • 8 GB RAM DDR4
 • HD 256 SDD
 • Targeta gràfica integrada a placa base
 • Càmera WEB
 • Teclat espanyol o anglès integrat
 • Lector de targetes SD integrat
 • Lector de targetes CATCert integrat
 • No inclou llicència de SO Windows

Lot 6:

 • Portàtil pantalla 13,3”
 • Pes màxim amb bateries 1,5 Kg
 • Processador amb un Passmark mínim 5.000 ( equivalent i3)
 • 8 GB RAM DDR4
 • HD 256 SDD
 • Targeta gràfica integrada a placa base
 • Càmera WEB
 • Teclat espanyol o anglès integrat
 • Lector de targetes SD integrat
 • Lector de targetes CATCert integrat
 • No inclou llicència de SO Windows

 

Informació més detallada (ÀREA TIC)

Informació detallada de contacte del proveïdors (ÀREA TIC)

NOM PROVEÏDORS LOT 1 CODI SAP CARACTERÍSTIQUES EQUIP
Abast Systems & Solutions, S.L. 110090 Lenovo ThinkCentre M70s
Inforein, S.A. 102247 Lenovo ThinkCentre M70s
Algoritmos Procesos y Diseños, S.A 102997 ALDA PRO B360-365
COS Mantenimiento, S.A 112865 Lenovo M720S
Servicios Microinformática, S.A 103178 HP ProDesk 600
 
NOM PROVEÏDORS LOT 2 CODI SAP CARACTERÍSTIQUES EQUIP
Teknoservice, S.L. 111478 TTL TEKNOPRO
Inforein, S.A 102247 Lenovo P250
COS Mantenimiento, S.A 112865 Lenovo P250
Saytel Servicios Informáticos, S.A 112830 Lenovo P250
Servicios Microinformática, S.A 103178 HP Z4 G4
 
NOM PROVEÏDORS LOT 3 CODI SAP CARACTERÍSTIQUES EQUIP
Teknoservice, S.L. 111478 TTL TEKNOPRO
Inforein, S.A. 102247 Lenovo P250
COS Mantenimiento, S.A. 112865 Lenovo P250
Servicios Microinformática, S.A. 103178 HP Z4 G4
Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U. 102170 DELL PRECISION 3630
 
NOM PROVEÏDORS LOT 4 CODI SAP CARACTERÍSTIQUES EQUIP
Abast Systems & Solutions, S.L. 110090 Lenovo ThinkPad L490
Inforein, S.A. 102247 Lenovo ThinkPad L14 Gen1
Punt Informàtic i Creatiu, S.L 105491 DELL Latitude 5400 series
Servicios Microinformática, S.A. 103178 HP Probook 640 G5
Saytel Servicios Informáticos, S.A 112830 Lenovo ThinkPad L14 Gen1
     
NOM PROVEÏDORS LOT 5 CODI SAP CARACTERÍSTIQUES EQUIP
Abast Systems & Solutions, S.L 110090 Lenovo ThinkPad L590
Inforein, S.A. 102247 Lenovo ThinkPad L15 Gen1
Punt Informàtic i Creatiu, S.L. 105491 DELL Latitude 5500 series
Saytel Servicios Informáticos, S.A. 112830 Lenovo ThinkPad L15 Gen1
Servicios Microinformática, S.A. 103178 HP Probook 650 G5
     
NOM PROVEÏDORS LOT 6 CODI SAP CARACTERÍSTIQUES EQUIP
Omega Peripherals, S.L. 101763 DELL Latitude 5300 series
Inforein, S.A 102247 Lenovo ThinkPad X13 Gen 1
Punt Informàtic i Creatiu, S.L. 105491 DELL Latitude 5300 series
Saytel Servicios Informáticos, S.A. 112830 Lenovo ThinkPad X13 Gen 1
Servicios Microinformática, S.A. 103178 HP Elitebook 830 G6

La compra dependrà del valor de la Comanda.

 

 
Comandes  ≤ 3.000 € (IVA exclòs) Comanda menor UB-SAP (BAM) a qualsevol dels proveïdors homologats a cada LOT.
Comandes  > 3.000 € i < 15.000 € (IVA exclòs) Mitjançant un correu electrònic es sol·licitarà oferta a un mínim de tres licitadors homologats en el LOT corresponent (Formulari-Invitació) que hauran de respondre en un termini de 48h. Triar l’oferta amb millor qualitat-preu.Comanda menor UB-SAP (BAM).
Comandes ≥ 15.000 € (IVA exclòs) Cal contactar amb l'Oficina de Contractació Administrativa

 • Les Bases d'execució del pressupost, aprovades pel Consell de Govern i el Consell Social, determinen:

  ART. 28 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS D’ÚS GENERAL HOMOLOGATS

  1. Correspon a la Unitat de Compres establir negociacions, homologacions, acords i acords marcs propis amb els proveïdors de béns i serveis d’ús general com ara material d’oficina, consumibles d’informàtica, paper, viatges i altres d’utilització comuna, que puguin ser objecte d’homologació mitjançant els procediments establerts a la normativa legal de contractació pública, i impulsar l’adhesió i participació en altres acords amb organitzacions, consorcis o sistemes de compres. Aquests acords, quan tractin sobre serveis especialitzats d’ús general, seran impulsats i desenvolupats per les corresponents unitats especialitzades. 20

  2. Els continguts d’aquests acords són vinculants per a totes les unitats de la UB, les quals han d’adreçar les seves comandes als proveïdors seleccionats en els termes establerts als acords o contractes basats, a excepció de raons tècniques i d’exclusivitat degudament justificada pel responsable de l’expedient o que s’acrediti una millor relació qualitat-preu. Es faculta el/la Gerent/a per a aplicar reduccions, aplicables al pressupost actual o següent de la unitat i/o programa corresponent, de fins a un quíntuple de l’excés de despesa incorregut per incompliment d’aquesta norma.

  A aquests efectes i per a compres puntuals, es consideren de forma excepcional equivalents a proveïdors homologats les diferents botigues de la UB. Aquesta excepció només serà aplicable per a compres d’urgència justificada, i també en el cas que, un cop rebuda l’oferta del proveïdor homologat, s’obtingui d’una botiga de la UB una oferta més econòmica pel mateix producte, deixant constància documental a l’expedient informàtic d’ambdues ofertes. La Unitat de Compres podrà requerir directament de les diferents unitats de la UB una còpia de factures i altres documents per poder verificar el compliment dels acords i compromisos dels proveïdors, i també per poder fer anàlisis, una planificació i el seguiment dels diferents subministraments.

  3. La Unitat de Compres i les altres unitats a les quals es refereix l’apartat 1 d’aquest article posaran en coneixement de l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa els incompliments greus o reiteratius d’aquells acords per part d’unitats o membres de la UB.

  ART. 52 ACORDS MARC DE PRODUCTES I SERVEIS HOMOLOGATS

  Les adquisicions de béns i serveis recurrents que es gestionen de forma descentralitzada, s’han de cobrir preferentment mitjançant la formalització d’acords marc i sistemes dinàmics de contractació pública, que permetin la realització de comandes individualitzades de petit import o l’agregació per obtenir un millor preu.
  Per a l’exercici 2022, la Universitat ha de formalitzar, en funció dels recursos que s’assignin, el màxim nombre d’acords marc de proveïdors homologats, atenent prioritàriament aquells que donin cobertura a despeses que s’hagin de justificar amb fons afectats a entitats finançadores externes.

Qualsevol incidència i/o consulta relacionada amb possibles incompliments d'aquest acord marc, tant pel que fa als preus com a les condicions generals del servei, ha de ser comunicada a la unitat de Compres clicant el formulari d'incidències i consultes.