Formularis

La UB disposa de varis formularis per tal facilitar les diferents fases de la tramitació dels viatges corporatius.

Aquest és el primer pas i únic mitjà per començar la tramitació d'un viatge amb una de les agències homologades.

Empleneu els camps obligatoris i complimenteu la informació amb els camps d'observacions disponibles.

SP

Aquest formulari és el mitjà pel qual podeu sol·licitar la contractació d'un desplaçament o estada prèviament pressupostada.

Heu d'indicar el transport o allotjament seleccionat dels pressupostats amb la màxima definició.

Recordeu que el número d´'AV és obligatori i ha de començar per 3.

SV/AG

Aquest formulari l'utilitzarem per encarregar una inscripció a un congrés.

Tenim la possibilitat de sol·licitar la inscripció i pagament, o exclusivament el pagament, d'una inscripció ja efectuada.

Recordeu que a causa de la complexitat d'aquests tràmits, el termini mínim d'antelació és de 15 dies.

SV/IC

Utilitzarem aquest formulari per tramitar el rescabalament de despeses avançades pel viatger i les possibles dietes a percebre.

SV/UB