Assegurança corporativa

Els viatges realitzats pel personal de la UB i per altres persones que viatgen a càrrec de pressupostos de la UB estan protegits amb una excel·lent cobertura d'assegurança d'accident i assistència en viatge, derivada de l'acord de la UB amb l'empresa de mitjans de pagament Diners Club.

Us informem que la Universitat de Barcelona ha ampliat la cobertura de l’assegurança de viatges vinculada a la targeta Diners Club per aquells casos en els quals la persona assegurada contrau la COVID-19. 

L’ampliació de la cobertura pels casos en que la persona assegurada es posi malalta per COVID-19, inclou els següents punts:

 • Asistència sanitària: Segons el límit contractat. Sempre i quan se li hagi diagnosticat a l’assegurat el COVID-19 en la destinació.
 • Repatriació de malalts i defuncions: Il·limitat. Sempre i quan se li hagi diagnosticat a l’assegura el COVID-19 en la destinació.
 • Prolongació d’estada en hotel per quarantena mèdica prescrita: Segons el límit contractat. Els dies que queden coberts, són els prescrits pel metge. Sempre i quan se li hagi diagnosticat a l’assegura el COVID-19 en la destinació.
 • Cancel·lació del viatge: Segons el límit contractat, sent vàlides per a infeccions en un període de temps restringit, abans de la sortida:
 1. . Casos sense hospitalització: Fins 2 setmanes abans de la sortida.
 2. . Casos que requereixen hospitalització: Fins 4 setmanes abans de la sortida.
 3. . Casos de defunció per COVID-19: Cobert entre la data de reserva i la de sortida.

 

Tanmateix, si un membre de la família s’infecta per COVID-19, quedaran cobertes les despeses de cancel·lació, sempre que:

 1.  . La infecció sigui qualificada pel metge com a malaltia greu.
 2. . El viatger assegurat es faci la prova poc abans de la sortida (el cost del test no està cobert per la pòlissa) i el resultat sigui positiu. En cas de test negatiu, no quedarien cobertes.

 

Anul·lació del viatge ja iniciat: Segons el límit ja contractat. Sempre i quan se li hagi diagnosticat a l’assegurat el COVID-19 durant el viatge.

VIATGES CONTRACTATS AMB AGENCIA HOMOLOGADA.
 
ACCIDENTS
ASSISTENCIA
COMPANYIA AXA SOS SEGUROS I REASEGUROS, S.A.
TEFF. ASSISTENCIA  912114341 912114343 
TELF. RECLAMACIONS  912114341 912114343
WEB RECLAMACIONS  www.axa.es

https://web.irisglobal.es/diners

INSTRUCCIONS - Manual tramitació de sinistres Pdf

NUMERACIÓ TARGETES DINERS
AGÈNCIA EMISSORA NUMERACIÓ
ATLANTA **** 475497 ****
VECI **** 475490 ****
BCD **** 475496 ****

Aquesta assegurança inclou, entre d'altres cobertures : 

 • Assegurança d'accidents i assistència durant 90 dies, amb possibilitat d'ampliació. Per sol·licitar una ampliació, s'ha d'emplenar aquest formulari i Diners Club emetrà una factura.
 • Cobertura en cas de defunció o invalidés fins a 1.250.000 €.
 • Assegurança d'accidents en mitjans de transport; despeses medicoquirúrgiques, farmacèutiques i d'hospitalització fins a 500.000 €
 • Transport sanitari, prolongació de l'estada a l'hotel i repatriació en cas de malaltia o accident; desplaçament i estada d'un acompanyant del malalt.
 • Retorn anticipat per malaltia, accident greu o mort d'un familiar o a causa d'un sinistre greu a la llar o al lloc de treball.
 • Despeses d'anul·lació de viatge per accident o malaltia greus i defunció 
 • Despeses per retards de 4 hores o més en la sortida del transport contractat; pèrdua d'enllaços per fallada tècnica, causes climatològiques i d'altres motius determinats.
 • Retard de més de 6 hores en el lliurament d'equipatge; pèrdua i robatori de l'equipatge durant el viatge i l'estada; tramesa urgent d'objectes i medicaments de difícil reemplaçament oblidats en origen; despeses per pèrdua o robatori de passaport i altres documents; avançament de diner efectiu.
 • Responsabilitat civil per danys materials o corporals causats involuntàriament durant el viatge, fins a 60.000 €

 

Una descripció més detallada de les cobertures, condicions i exclusions de la pòlissa la trobareu a:

- Síntesis de cobertures. 2021

Resum de cobertures en assistència. 2021

- Resum de cobertures en accident. 2021 

Extracte pòlissa d'assistència (Intranet). 2021

- Extracte pòlissa d'accidents (Intranet) . 2021

- Preus de les ampliacions . 2021

Si mai feu ús d'aquesta assegurança, informeu-nos, si us plau.

En virtut del nou contracte amb les agències Viajes El Corte Inglés, Viatges Atlanta i BCD Travel, aquestes s’ocuparan de gestionar, davant les asseguradores i en nom i representació dels viatgers i de la UB, les incidències i reclamacions cobertes per l’assegurança Diners.

L’agència us sol·licitarà un escrit d’autorització del viatger per tal d’iniciar els tràmits corresponents, juntament amb tota documentació justificativa.

D’aquesta manera, els incidents i  reclamacions que, prèvia gestió de l’agència, no siguin assumides per les diferents companyies, especialment les àrees, poden tenir continuïtat, de mans de l’agència, davant la companyia asseguradora.

Aquesta assegurança és vàlida i adequada també com a "Assegurança mèdica de viatge" per a l'obtenció d'un visat i altres tràmits: si mai requeriu un visat per a un determinat país o una persona convidada necessita aquest tipus de document per venir, ompliu el següent formulari i obtindreu gratuïtament la certificació necessària, no oblideu d'indicar en el cos del missatge la informació referent al viatge, núm. dels vols i dates d'anada i tornada.

Formulari sol·licitud certificat d'assegurança mèdica de viatge.