Claustre

És el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. Li correspon elaborar, modificar i, si escau, desenvolupar l’Estatut, controlar la gestió dels càrrecs i els òrgans de govern de la Universitat, aprovar les línies generals d’actuació de la Universitat i, en circumstàncies extraordinàries, convocar eleccions a rector o rectora.

El Claustre Universitari està format inicialment pel rector, que el presideix, el secretari general, el gerent, els vicerectors i vicerectores, els degans i deganes i els directors i directores d’escoles universitàries, una representació del personal acadèmic, una representació de l’alumnat i una representació del personal d’administració i serveis.

representació de l'alumnat

Comparteix-ho: