Comissió d'Igualtat

 • Funcions

  La Comissió d’Igualtat ha de vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria d’igualtat efectiva i no discriminació, a fi i efecte d’aconseguir la igualtat i la no discriminació per raó de sexe i gènere, orientació sexual i identitat sexual, coordinar la preparació, aplicació, seguiment i avaluació dels Plans d’Igualtat de la universitat i promoure mecanismes que permetin el treball conjunt amb les comissions d’igualtat de centre i les unitats i serveis de la universitat, que han de treballar plegades per poder millorar la materialització del principi d’igualtat a la Universitat.

 • Membres

  Sra. Nina Grabuleda Rafart: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Campus Clínic (Fem-la Pública)

  Sra. Anna Barrera Duque: Facultat de Química (Fem-la Pública)

  Sra. Gisele Camuñas Campos: Facultat de Dret (Fem-la Pública)

  Sra. Clara Alegre Castella: Facultat de Psicologia (Fem-la Pública)

  Sra. Júlia Sadurní Pallejà: Facultat d'Economia i Empresa (Fem-la Pública)

  Sra. Martina Pérez Vergnaud: Facultat de Dret (Som Universitaris)

  Sra. Andrea Donoso López: Facultat de Psicologia (Delegania Feminista)

Comparteix-ho: