Comissió de Desenvolupament Sostenible

 • Funcions

  La Comissió de Desenvolupament Sostenible de la Universitat de Barcelona tindrà els següents objectius i finalitats:

  1. Elaborar una mapa de les actuacions actuals relacionades amb la implementació dels OSD.
  2. Aprovar la memòria de RS que elabora anualment l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social.
  3. Redactar el objectius, les metes i els indicadors que dintre del ODS correspon a la universitat desenvolupar (concreció dels objectius ODS a la UB).
  4. Proposar un pla d’actuacions (Agenda 2030 de la UB) per al desenvolupament del objectius ODS de la UB.
  5. Fer el seguiment de l’acompliment del pla UB mitjançant els indicadors proposats.
  6. Assistir a les reunions d’interès per intercanviar experiències i difondre el pla de la UB.
  7. Engegar accions diverses per donar la màxima difusió al pla tant dintre de la comunitat UB (reunions, jornades participatives) com a la societat (difusió, web, ...).
  8. Crear aliances i treballar en xarxa amb altres actors implicats en els ODS.
  9. Assolir els principis que la UB té establerts en l’Estatut i els compromisos definits a la Política de sostenibilitat.
  10. Integrar en tota l’activitat universitària i en tots els nivells jeràrquics els principis del desenvolupament sostenible.
  11. Incorporar el principi de transparència en relació amb la sostenibilitat, posant a disposició de tothom la informació més rellevant sobre l’activitat de la UB relacionada amb els ODS.
 • Membres

  Sr. Hugo Moreno Martinez: Facultat de Biologia (Fem-la Pública)