Comissió de PAS

 • Funcions

  Les funcions de la Comissió de PAS són:

  1. informar sobre la relació de llocs de treball i les modificacions presentades per la Gerència,

  2. informar sobre la redistribució de places de personal d’administració i serveis,

  3. informar sobre la revisió i la valoració dels llocs de treball i les tasques assignades,

  4. informar sobre la normativa general de prestació de serveis del personal d’administració i serveis,

  5. vetllar pel correcte desenvolupament dels sistemes de selecció i provisió de llocs de treball, i

  6. informar sobre la programació d’activitats de formació i perfeccionament que ha de presentar la Gerència, i fer-ne la proposta.

 • Membres

  Sr. Enric Sagarra Pascual: Facultat de Geografia i Història (Fem-la Pública)

Comparteix-ho: