Comissió de Política Lingüísitica

 • Funcions

  La Universitat de Barcelona, d’acord amb el seu Reglament sobre els usos lingüístics, ha de fomentar la llengua catalana en els camps investigador, docent, administratiu i de serveis, i ha de contribuir a la incorporació de la llengua catalana a tots els àmbits del coneixement. A aquest efecte, la Comissió de Política Lingüística estableix les directrius en matèria de política lingüística i impulsa la normalització de la llengua catalana.

 • Membres

  Sra. Yolanda Souto Bonnin: Facultat de Filologia i Comunicació (Fem-la Pública)

  Sra. Antonina Oliver Coll: Facultat de Filologia i Comunicació (Fem-la Pública)

  Sra. Irene Anglada Robert: Facultat de Filologia i Comunicació (Som Universitaris)

  Sra. Mar Peters Parella: Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació (FNEC)

Comparteix-ho: