Consell de Govern

GUILLEM ORTEGA OLIVER Fem-la Pública
IMAD BENHESSOU CHANNAOUI  SOM Universitaris
JAN BUTI I LOZANO  SOM Universitaris
MANUEL JOSEPH OLIVE  SOM Universitaris
MARC MANSO I PUJOL Fem-la Pública
YAIZA MORENO CASTRO Fem-la Pública

El Consell de Govern és l'òrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat i les directrius i els procediments per aplicar-les en els àmbits d’organització dels ensenyaments i la docència, de la recerca, dels recursos humans i econòmics i d’elaboració dels pressupostos.