Detall

[Actualització] Les demandes del Consell de l'Alumnat davant la crisi de la Covid-19

Notícia | 02-04-2020

> La Comissió Permanent del Consell de l'Alumnat s'ha tornat a reunir el 2 d'abril per afrontar la crisi de la Covid-19 i la seva afectació als estudiants

 

Tal com es va fer a la passada reunió del 17 de març, la Comissió Permanent ha elaborat una sèrie de demandes per tal d'afrontar la crisi de la Covid-19 des de la perspectiva dels estudiants de la Universitat de Barcelona. Aquestes deu demandes s'afegeixen a les ja presentades anteriorment i tenen com a objectiu millorar-les i complementar-les per tal de respondre a l'evolució actual dels fets.

1. Cap estudiant pot quedar enrere per la situació actual. En aquest sentit, cal recordar al professorat que l’adaptabilitat de l’avaluació a les circumstàncies de cada estudiant, essent flexible especialment pel que fa a entregues i activitats d’avaluació. En moments tan difícils, cal més empatia i generositat que mai.

2. Demanem no allargar en cap cas el curs acadèmic, perquè suposa un perjudici pels estudiants que aprofiten l’estiu per a treballar o que tornen a casa i no disposen d’habitatge a Barcelona. Aquesta ha de ser l'última opció i només en casos que sigui indispensable dur a terme alguna part del curs acadèmic a l’estiu, com ara serien pràctiques impossibles de realitzar abans. Si això succeeix, les administracions públiques hauran d’oferir alternatives econòmiques pel fet de no poder treballar, com seria la creació de beques salari per a aquests estudiants.

3. Hem d’acabar amb l’escletxa digital i assegurar que tots els estudiants tenen els recursos necessaris per a seguir el curs: les administracions públiques han de facilitar els mitjans i recursos suficients als estudiants per seguir el curs virtualment, tant pel que fa a programari i equips informàtics, com a la connexió a Internet decent.

4. El professorat, més enllà de penjar material i estar a disposició dels estudiants, ha de fer classe a través de les eines virtuals de les quals disposa la Universitat, en la mesura del possible. D’aquesta forma, compensarem d’alguna manera les hores lectives que s’haurien d’estar realitzant presencialment i que no poden ser substituïdes totalment per hores de treball autònom, sense cap més suport que alguns materials penjats al Campus Virtual o un fòrum de participació. En tot cas, l’assistència a classe no ha de ser anotada, ni pot perjudicar en cap cas als estudiants que no puguin ser-hi.

5. Les classes haurien de ser gravades i penjades al Campus Virtual per tal de facilitar l’estudi a tots els estudiants, independentment de si treballen, han de fer tasques de cures o altres supòsits i no poden connectar-se en el moment de la classe. La situació ha canviat de modalitat presencial a modalitat virtual i, per tant, és més necessari que mai adaptar-nos-hi i tenir empatia cap a les diverses situacions. L’aplicació Blackboard Collaborate, integrada recentment al Campus Virtual, permet penjar les classes un cop acabades.

6. Facilitar l’anul·lació de la matrícula i el retorn de l’import a aquells estudiants que considerin que no poden seguir el curs o que els seus coneixements se’n podran veure afectats considerablement. Demanem que aquest retorn sigui realitzat al més aviat possible, perquè és molt possible que l’hagin de necessitar per fer front a la crisi. En tot cas, cal reforçar les beques i ajuts de forma immediata per impedir que cap estudiant hagi de deixar la Universitat per motius socioeconòmics.

7. Demanem que es contempli no cobrar el recàrrec per segones matrícules al Decret de Preus públics universitari, és a dir, al decret d’establiment del preu de les matrícules universitàries. Hi haurà estudiants que hagin de repetir assignatures a causa de l’actual situació i s’ha de fer un esforç per tal que es vegin al mínim d’afectats acadèmicament i econòmica possible.

8. Reforçar la figura dels caps d’estudis i dels tutors perquè els estudiants que tinguin problemàtiques generals s’hi puguin adreçar per intentar trobar la millor solució possible per a cada cas. Reconeixem i agraïm la seva tasca en aquests moments difícils i, per això, demanem que aquestes àrees disposin del màxim de recursos possibles.

9. Reiterem l’exigència al conjunt de Facultats per tal que esclareixin la situació respecte de les assignatures pràctiques i la realització de TFG i TFM. Estem rebent moltes queixes i preocupacions en aquest sentit i cal que la resposta sigui immediata, perquè el neguit entre els estudiants és molt gran.  

10. Demanem que els diners proporcionals destinats a tasques de manteniment i funcionament dels edificis durant el tancament de la universitat es dediquin a l’ampliació de la dotació econòmica de BkUB per a situacions desprevingudes, per tal d’ajudar aquells estudiants que més ho necessiten.

> Les demandes aprovades per l'òrgan de forma extraordinària estan en permanent actualització en funció de com es desenvolupin els esdeveniments.

> Els representants d'estudiants posen la bústia de correu estudiants-coronavirus@ub.edu a disposició per qualsevol consulta, queixa o suggeriment.

[Darrera actualització: 03/04/2020 13:11 h]


Comparteix-ho: