Detall

Comunicat de suport a la vaga estudiantil del dia 16 de desembre contra la Llei Castells

Notícia | 15-12-2021

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), popularment anomenada Llei Castells, és un avantprojecte de llei impulsat per Manuel Castells, l’actual ministre d’Universitats del govern espanyol. La reforma, en cas de ser aprovada, implicaria posteriorment una modificació de la Llei d’Universitats Catalana (Llei 1/2003) i dels Estatuts interns de cada Universitat.

El ministeri d’Universitats va obrir un període d’al·legacions oberta a tota la comunitat universitària. En aquest procés la Universitat de Barcelona hi va tenir un paper actiu i es va presentar una esmena a la totalitat, avalada pel Consell de l’Alumnat i exposada al Consell de Govern.

La Llei Castells és la materialització del pla Universidades 2030 – l’agenda del govern espanyol per reformar el conjunt del sistema universitari-, i segueix les directrius marcades per la Unió Europea i l’Organització per la Cooperació i el Desenvolupament (OCDE), que prenent convertir l’educació en una simple mercaderia de la qual es pugui extreure benefici.

Ho veiem en mesures com permetre i potenciar el patrocini de les universitats per part d’empreses privades, com el mecenatge, sumat ja a l’actual poder que aquestes empreses ostenten a través de la seva presència al Consell Social. Si tenim en compte l’infrafinançament econòmic que pateixen les universitats públiques, es dona l’escenari idoni per la intrusió d’empreses privades, disposades a invertir capital en les universitats greument necessitades de recursos econòmics, vinguin d’on vinguin.

Així mateix, veiem com la Llei Castells camina per aprofundir la situació de infrarepresentació en què ens trobem els estudiants als òrgans de Govern de les universitats i relega aquesta representació a un àmbit purament simbòlic i consultiu, al mateix temps que dota de més poder òrgans on els estudiants hi som encara més infrarepresentats, com és el Consell Social.

Davant aquesta situació els estudiants sortim al carrer per defensar una educació profundament alliberadora, que ens impulsi a desenvolupar l’esperit crític, que ens permeti entendre el món i transformar-lo. Una educació radicalment antipatriarcal i feminista. Una educació que defensi la nostra llengua, el català, i que la converteixi en una eina de cohesió social. Una educació que ens serveixi per edificar la societat del futur, no com la volen ells, sinó com la volem nosaltres.

En motiu d’aquests esdeveniments, el Consell de l’Alumnat de la Universitat de Barcelona:

  • Mostra el seu suport a la vaga estudiantil convocada el 16 de desembre per les Assemblees de Facultat i diversos sindicats estudiantils.
  • Es suma a la convocatòria de vaga del 16 de desembre.
  • Insta a l’equip rectoral de la Universitat de Barcelona a què prengui les mesures pertinents per fer efectiu el dret a vaga el dia 16 de desembre i suspengui qualsevol activitat avaluable i obligatòria d’aquest dia.
  • Demana als òrgans i càrrecs de la Universitat de Barcelona pertinents que expressin el posicionament que es desprèn d’aquest document sempre que es consideri pertinent als espais i fòrums universitaris de què participin.

 

Plenari del Consell de l'Alumnat

Barcelona, a 24 de novembre de 2021

 

Fotografia: Chris SlupskiUnsplash


Comparteix-ho: