Detall

El Consell de l'Alumnat proposa nous representants d'estudiants a la Junta Electoral Permanent

Notícia | 03-03-2021

La Comissió Permanent del Consell de l'Alumnat, a través de l'Acord 3/2021 de 19 de febrer, ha proposat els noms dels quatre estudiants titulars i suplents a la Junta Electoral Permanent de la Universitat de Barcelona. Fins ara, aquest càrrec l'ocupaven els Srs. Pau del Pozo de Torres i Joan Alcaraz Comabella, que han finalitzat recentment els seus estudis a la universitat, i per això calia rellevar-los. 

La Junta Electoral Permanent és l’òrgan que tutela tot el procediment electoral universitari i està presidida pel Dr. Xavier Pons i Ràfols, degà de la Facultat de Dret. Segons l'art. 9.1.b) del Reglament General d'Eleccions, dos estudiants en formen part i ostenten el càrrec durant dos anys. 

A petició de la Secretària General de la Universitat, la Dra. Marina Solé Català, la Comissió Permanent ha nomenat aquestes quatre persones havent considerat els mèrits acadèmics, professionals i personals dels candidats. A més, ha vetllat perquè la representació sigui paritària i responguin al perfil d'objectivitat i coneixements que requereix un càrrec com aquest. 

Els titulars proposats, i que van ser nomenats formalment al Consell de Govern del 24 de febrer, són el Sr. Jordi Aumatell Mas i la Sra. Anna Moncayo Romo, ambdós estudiants de la Facultat de Dret. D'altra banda, també es van nomenar la Sra. Ainara Ainzua Isturiz i el Sr. Iván Olmedo Palomino com a respectius suplents en el càrrec. 

El Secretari del Consell de l'Alumnat, el Sr. Genís Vives Cantero, ha volgut agrair la tasca duta a terme fins ara pels dos representants d'estudiants a l'òrgan i ha encoratjat els nous membres a treballar «des del respecte i objectivitat per assegurar un procediment electotral amb totes les garanties democràtiques».

ELS PERFILS

Jordi Aumatell i Mas és jurista i actualment estudiant del Màster de l'Advocacia, especialitzat en dret administratiu i urbanisme. Ha estat a diversos càrrecs de representació estudiantil, d'entre els quals cal destacar membre del Claustre i del Consell de l'Alumnat, i de la Comissió Permanent del Consell de l'Alumnat. A banda, també està molt vinculant al món de la cultura popular.

Anna Moncayo Romo és estudiant de Ciències Polítiques i de l'Administració de quart curs a la Universitat de Barcelona i de Relacions Internacionals a la Universitat Oberta de Catalunya. Ha dedicat part de la seva formació a la participació en diverses associacions de caràcter juvenil i estudiantil. És delegada de formació de Catalunya d'Equip Europa, que promou el coneixement d'Europa i les relacions internacionals als joves. També és analista de redacció dels articles publicats per l'Institut Agora, un think tank de joventut europea que fa publicacions relacionades amb relacions internacionals, dret i ciències polítiques.

Iván Olmedo Palomino és estudiant de cinquè del doble grau de Dret i Ciències Polítiques i de l’Administració a la Universitat de Barcelona. Actualment és membre del Consell d’Estudis del grau de Dret de la UB i, a més, participa activament al moviment estudiantil.

Ainara Ainzua Isturiz és estudiant de cinquè curs del doble grau de Dret i Ciències Polítiques i de l’Administració a la Universitat de Barcelona. Ha format part de diverses organitzacions populars, des d'assemblees juvenils a feministes, entre d'altres. Actualment és membre dels Consells d’Estudis dels dos graus que estudia.


Comparteix-ho: