Detall

El Plenari del Consell de l’Alumnat aprova inicialment el Text Refós del Reglament d’Organització d'Estudiants

Notícia | 22-03-2021

El passat dijous, 18 de març, es va celebrar el darrera sessió del Plenari del Consell de l’Alumnat de la legislatura 2018-2021. El tema més rellevant que s’hi va tractar fou l’aprovació inicial del Text Refós del Reglament d’Organització d'Estudiants de la Universitat de Barcelona, una modificació de caràcter eminentment tècnica que ha perseguit diferents objectius estratègics. Entre d'altres, els d'assolir una major seguretat jurídica en el funcionament del Consell de l’Alumnat, facilitar el funcionament del Consell de l’Alumnat, garantir els drets dels representants estudiantils, reforçar el dret a la igualtat i introduir la perspectiva de gènere, enfortir la transparència i bon govern, introduir millores d’algunes situació i positivitzar la resolució de les principals controvèrsies que han aparegut en el funcionament del Consell de l’Alumnat.

El Sr. Jordi Aumatell, que ha estat el ponent de la reforma del Reglament conjuntament amb el Sr. Genís Vives, Secretari del Consell, va anar desgranant les principals modificacions que s’han dut a terme en aquesta reforma, posant especial èmfasi a l’aposta per la igualtat, les polítiques de gènere, la transparència i el bon govern. També s’han introduït més garanties pels drets dels representants de l’estudiantat i s’ha fomentat la seguretat jurídica, entre d’altres, concretant els àmbits competencials de cada un dels òrgans del Consell de l’Alumnat i resolent diverses controvèrsies interpretatives que generava el Reglament anterior, aprovat l’any 2010. A través d’aquesta reforma també s’han introduït millores en la presa de decisions, algunes més necessàries que mai a causa de la pandèmia de la COVID-19, com ara la previsió de la celebració de sessions telemàtiques.

La reforma fou aprovada inicialment per 24 vots a favor i 3 abstencions, superant la majoria absoluta necessària de vots; cal tenir present que actualment el Consell de l’Alumnat té 39 membres. L’aprovació definitiva correspon al Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, que es reunirà a finals del mes d'abril, i l’entrada en vigor es produirà l'endemà de la seva publicació a la Seu Electrònica de la universitat.


Comparteix-ho: