Fundació Solidaritat UB

  • Funcions

    Des de la seva creació, l’any 1996, la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona treballa en tots aquells àmbits en què aquesta pot exercir la seva responsabilitat com a actor social, especialment amb els sectors més vulnerables de la societat; tant a nivell intern (dins la pròpia comunitat universitària) com a nivell extern (en els contextos local, nacional i internacional).

    Amb aquesta premissa, Solidaritat UB desenvolupa projectes i programes de cooperació al desenvolupament, prioritzant la cooperació interuniversitària orientada al desenvolupament sostenible. Promou la cultura de la pau i la defensa dels drets humans, especialment allà on se’n pateixen violacions més flagrants; per exemple, amb el Programa de suport a persones refugiades i procedents de zones en conflicte, engegat l’any 2015. Però també s’adreça als nostres joves estudiants, a través del Programa PAULA, dins l’àmbit de l’Educació per a la Ciutadania Global.

  • Membres

    Sra. Neus Matamoros López: Facultat de Dret (Som Universitaris)