Transparència

És objectiu del Consell de l’Alumnat de la Universitat de Barcelona posar a disposició de tots els estudiants i de la resta de la comunitat universitària, així com de la ciutadania en general, la informació més rellevant relativa als seus acords i a les seves activitats.