Il·lustració: Blanca Ahumada

INTRODUCCIÓ A LA IL·LUSTRACIÓ CIENTÍFICA
Edició d'abril de 2023

Tipus de Curs:
Diploma d'Extensió Universitària (Títol Universitat de Barcelona).

Número d'hores:
30 hores - convalidables per 3 Crèdits ECTS

Dates: 
18, 20, 25 i 27 d'abril i 2 de maig de 2023 de 18h a 21h (sessions teòrico-pràctiques), 22, 23 i 29 d'abril de 2023 (sortides pràctiques)

Modalitat:
Presencial

Responsable:
Antoni Serra

Professor:
Blanca Martí de Ahumada

Adreçat a: Qualsevol persona interessada en la il·lustració naturalista i científica que vulgui aprendre'n les bases i les principals tècniques a través de la pràctica guiada.

La il·lustració científica ha estat present des de sempre com a companya de les ciències naturals. Al llarg de la història ha acompanyat a les diferents disciplines, des dels llibres de botànica de l’època clàssica, passant per les expedicions científiques del segle XIX, fins arribar a l’actualitat, on és una eina absolutament vigent i necessària per entendre la ciència i comprendre la Biologia.
Aquest curs pretén ser una aproximació a aquesta disciplina i a les principals tècniques amb les quals es treballa, tot permetent-nos conèixer i entendre com es composa una il·lustració, des del primer esbós a la llibreta de camp, fins a la il·lustració final.
Es tracta d'un curs eminentment pràctic on es treballarà molt a partir de l’esbós, potenciant les possibilitats que ens ofereix el dibuix per millorar la nostra capacitat d’observació, d’anàlisi i d’aprenentatge. Descobrirem les principals tècniques dins del món de la il·lustració, tant manuals com digitals - aquestes últimes s’aniran explicant i descobrint de manera transversal al llarg de tot el curs.
Hi haurà l’opció de fer el treball final amb qualsevol de les tècniques treballades o explicades al llarg del curs, tant manuals com digitals.

Sessió 1: 18/04/2023 Teòrico-pràctica a l’aula (3 hores, de 18:00 a 21:00h)

• Presentació del curs

• Introducció a la il·lustració científica

• Tipus, funcions i història

• Introducció a les principals tècniques manuals i digitals
• Metodologia de creació d'una il·lustració
• Introducció a la il·lustració d'entomologia
• Tècnica de la tinta

Sessió 2: 20/04/2023 Teòrico-pràctica a l’aula (3 hores, de 18:00 a 21:00h)

• Introducció a la il·lustració d'ornitologia

• Anatomia bàsica dels ocells

• Com dibuixar les plomes, les ales i el vol

• Introducció a la tècnica de l'aquarel·la o els llapis de colors


Sessió 3: 22/04/2023 Sortida de camp a la serra de Collserola (5 hores)
• Introducció a la llibreta de camp i com treballar-la
• Introducció a la il·lustració botànica i del paisatge
• Com treballar el color del natural aplicat a la botànica
• Com registrar els indicis de fauna. Rastreig.

Sessió 4: 23/04/2023 Sortida de camp als Aiguamolls de l'Empordà (5 hores)

• La llibreta de camp (II). Com dibuixar animals del natural
• Com dibuixar el moviment
• Introducció a la il·lustració etològica. Els ocells i el seu medi
• Treball del color del natural aplicat a la fauna
 

Sessió 5: 25/04/2023 Teòrico-pràctica a l’aula (3 hores, de 18:00 a 21:00h)

• Introducció a la il·lustració de mamífers

• Anatomia bàsica. Com dibuixar les principals estructures

• Com treballar el pèl

• La cara i les expressions facials i corporals
• Introducció a la tècnica del llapis de grafit
 

Sessió 6: 27/04/2023 Teòrico-pràctica a l’aula (3 hores, de 18:00 a 21:00h)

• Introducció a la il·lustració d'amfibis i rèptils

• Anatomia bàsica. Com dibuixar les principals estructures

• Com dibuixar les escates

• Tècnica de l'aquarel·la o el llapis de colors aplicats a l'herpetologia
 

Sessió 7: 29/04/2023 Sortida de camp al Zoo de Barcelona (5 hores)

• La llibreta de camp (III). Com dibuixar mamífers del natural
• Introducció a la il·lustració de primatologia
• Treball del color aplicat a la fauna

Sessió 8: 02/05/2023 Pràctica a l’aula (3 hores, de 18:00 a 21:00h)
Aplicació del procés de creació d'una il·lustració. Treball pràctic i acompanyat de la creació d'una il·lustració. El treball a color es podrà realitzar o bé manualment o digital si l'alumne disposa de les eines adequades, acompanyat pel docent.

Material:
Material bàsic per a tot el curs
• Llibreta d'esbós de fulls blancs, mida dinA4
• 3 llapis de grafit numeració 3H, HB i 2B
• Goma i maquineta
Material complementari (si se'n disposa)
• Retoladors calibrats de punta permanent Micron 005, 01, 02
• Aquarel·les o llapis de colors
• Pinzells i got d'aigua
• Paper Arches de 300 gr
• Paper per a tinta marca Schoeller
• 1 full dinA4 de paper transparent
• 1 pot de gouache blanc
Material per les sortides de camp (si se'n disposa)
• Binocles
• Lupa
• Regle o peu de rei per mesurar

Import:
180€ + 18€ taxes UB

Titulació d'accés:
No es requereix.

Avaluació:
Assistència i exercicis pràctics.

Del 6 de març al 18 d'abril de 2023
Trobareu el formulari d'inscripció aquí

Centre de Recursos de Biodiversitat Animal

Edifici Ramon Margalef - Facultat de Biologia

Avinguda Diagonal 643

08028 Barcelona

Centre de Recursos de Biodiversitat Animal
Telèfon: 93 402 15 95
email: crba@ub.edu