Celeste Muñoz Martínez


Becària predoctoral. Ajut de Personal Investigador Predoctoral en Formació (APIF, UB)

Correu
celmunoz@ub.edu

Història i Teoria de l'Antropologia II (Grau en Antropologia Social i Cultural). Pràctiques
Taller Seminari (Grau en Antropologia Social i Cultural)
Taller d'Etnografia (Grau en Antropologia Social i Cultural). Pràctiques
Història d'Àfrica (Grau en Història)

Línies de recerca
Africanisme
Estudis colonials
Control social
Ordre Públic
Franquisme

Grup de recerca
Grup d’Estudis de les Societats Africanes (GESA)


Projectes de recerca
Apropiacions i resignificacions de la imatge de la Verge de Monsterrat a Catalunya i al món. Un estudi d’antropologia i d’història comparada sobre el culte a La Moreneta a Puerto Rico, l’Alguer i Guinea Equatorial. Observatori del Patrimoni Etnològic de Catalunya. 2017-2018. IP: Roger Canals & Celeste Muñoz.
Les Mare de Déu africanes de Modest Gené a Catalunya i Guinea. Equatorial. Un estudi comparatiu des de l’antropologia i la història. Institut Ramon Muntaner. 2017-2018. IP: Roger Canals & Celeste Muñoz.
Conflicte i memòria. Lliçons africanes sobre el rol de la historiografia en la construcció de la pau. ICIP-Intetit Català Intenacional per la Pau. 2017-2018. Membre de l’equip de recerca. IP: Albert Roca.
TRANSAFRICA. Transformaciones urbanas, sistemas de transporte y siniestralidad vial en África. MCOC-Ministerio de Economía y Competitividad. 2015-2018. Membre de l’equip de treball. IP: Manuel Delgado.

Guinea equatorial: matèria reservada. Les polítiques d’ordre públic, control social i repressives del colonialisme franquista (1938-1968).
Direcció: Alberto López Bargados i Manel Risques Corbella
La tesi és un estudi sobre l’organització de les autoritats de poder colonial a la Guinea Espanyola, de la seva estructura i jerarquització, així com dels diferents mecanismes de control social i repressius emprats amb vista del manteniment de l’ordre públic colonial.

MUÑOZ, C. (e.p.) “Goril·les blancs i verges negres. Els colons catalans al Golf de Guinea (1900 -1968)”, Revista Història Actual.
MUÑOZ, C. (e.p) “Los fondos documentales de las colonias africanas: el caso de la Guinea Española” a Libro Blanco de los Archivos Españoles. Madrid: Cátedra.
MUÑOZ, C (2017) “Colonialismo y control. El sistema de emancipaciones en la Guinea Española”, Quaderns de l’Institut Català d’Atropologia, 33, p. 81-95.
MUÑOZ, C. (2017) “El decreto de materia reservada y el acceso a la información en los procesos de descolonización africanos”, dins RODRIGUEZ, J.L.; SÁNCHEZ, M. (ed.) La necesidad de conocer África, p. 129-141. Madrid: Dykinson.
MUÑOZ, C. (2014) “La Revista de Tropas Coloniales i Gonzalo de Reparaz: la construcció d’una teoria colonial africanista”. Studia Africana, 24.
MUÑOZ, C. (2014). Franquisme i colonialisme. Arrels i anàlisi del discurs colonial del règim. Treball de fi de màster. Dipòsit digital UB.
CREUS, J.; MUÑOZ, C. (coord.)(2013) “(Re)presentation de la Parole”. Studia Africana, 23.
MUÑOZ, C.; CREUS, J. (coord.) (2012) “Estudis d’etnoligüística africana”. Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia, 28.
MUÑOZ, C. (2012). “El context de la literatura oral africana a l’acadèmia d’avui". Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia, 28.

Documentals etnogràfics
(2017) Mmë Bisila. Amb Roger Canals. IRMU, OPEI i Jordi Orobitg Produccions.

Projectes multimèdia
www.morenetalmon.cat

 

Comparteix-ho: