Grup de Recerca en Antropologia del Patrimoni (GRAP)

Grup de Recerca en Antropologia del Patrimoni

El Grup de Recerca en Antropologia del Patrimoni (GRAP) va canviar al 2014 el seu nom anterior de Grup d’Estudis sobre Família i Parentiu (GEFP), que funcionava des del 1990, per tal d’integrar les diverses línies de recerca que han anat desenvolupant progressivament els membres del grup inicial.

 

El GRAP ha consolidat tres grans línies de recerca:

  1. Canvis en les relacions de parentiu i construcció d’identitats familiars. S’analitzen com a eix central les continuïtats i canvis en la dinàmica familiar i en la reproducció. L’objectiu és investigar com totes aquestes relacions han anat canviant i quins són els models teòrics més adequats per pensar el canvi en aquests dominis.
  2. Parentiu i processos de transmissió d’identitats i idees religioses. L’objectiu és l’anàlisi de les relacions de parentiu com a mecanisme de transmissió d’idees religioses.
  3. Patrimoni Cultural. A través del Laboratori d’Estudis sobre Patrimoni Cultural, aquesta línia de recerca, iniciada el 2004, tracta dels processos de patrimonialització de la cultura i la construcció d’identitats socials, tot analitzant com es construeixen socialment diferents tipus de patrimoni, en especial en referència a aspectes relacionats amb el patrimoni rural, multiculturalisme i patrimoni etnològic.

Membres del Departament que formen part del GRAP: Oriol Beltran, Alejandra Canals, Camila del Mármol, Ferran Estrada, Marta Rico i Xavier Roigé (responsable).

Fitxa del grup — Web — Resum de dades

Comparteix-ho: