Mireia Guil Egea

 

Becària Predoctoral.

Ajuda per a la formació del professorat universitari (FPU)

Correu
mguil@ub.edu

Línies de recerca

Polítiques culturals en matèria de PCI

Processos de patrimonialització

Etnografia del Pirineu català i francès

Grup de recerca

Grup de Recerca en Antropologia del Patrimoni (GRAP)

Patrimoni etnològic i museologia (Grau en Antropologia Social i Cultural). Pràctiques

Patrimoni Etnològic (Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia). Pràctiques

Patrimoni Immaterial (Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia). Pràctiques

Taller d’Etnografia (Grau en Antropologia Social i Cultural). Pràctiques

Les festes de foc del Pirineu: de festa local a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Directors: Xavier Roigé i Camila del Mármol.

La tesi té com a objectiu analitzar el procés de patrimonialització de les festes de foc del Pirineu (Catalunya, Aragó, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées i Andorra), les quals han estat inscrites a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO recentment (2015). Aquesta investigació no només vol descriure les festes de foc en tant que element patrimonial, sinó també analitzar-les en relació a dos aspectes fonamentals: el usos polítics i econòmics que se’n fan a l’actualitat i com han arribat a esdevenir patrimoni. És, precisament, aquest doble procés el que s’anomena, en el marc d’aquesta recerca, procés de patrimonialització. Aquestes dues línies estan íntimament relacionades; en efecte, part dels nous usos que es fan actualment d’aquestes festes deriva de la seva nova conceptualització.

Roigé, X., Guil, M., & Bellas, Ll. (2021) Communities without festivals? Community effects, transformations and conflicts in ritual practices after Covid-19 in Catalonia. Cultural Analysis (en prensa).

Guil, M. (2021). “Las fiestas del fuego del solsticio de veranos en los Pirineos”: la fiesta “simbólica” como continuidad. En X. Roigé & A. Canals (Ed.) Patrimonios confinados. Universidad de Barcelona (en prensa).

Roigé, X.; del Mármol, C.; i Guil, M. (2019). Los usos del patrimonio inmaterial en la promoción del turismo. El caso del Pirineo catalán. Revista Pasos, 17(6), 1113-1126. Recuperat de http://ojsull.webs.ull.es/index.php/Revista/article/view/1712

Guil, M. (2019). Les falles de les Valls d’Àneu, un patrimoni aneuenc. Nabius, 17, 92-95.

GUIL, M. (2017) "Una reflexió sobre els inventaris regionals a Catalunya. El cas de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Vallès". Perifèria. Revista de Recerca i Formació en Antropologia, 22 (2): 136-150.

CLUA, M.; COSTA, M.; GUIL, M. (2017) "Devoció per la cultura popular. Entrevista a Josefina Roma". Perifèria. Revista de Recerca i Formació en Antropologia, 22 (1): 106-138.

GUIL, M. (2016). "Esercitazione didattica per il modulo DEA M-V. ICCD-MODI. Applicazione alle entità immateriali (versione 4.00)". Dipartimento di Storia, Culture e Religioni. Università La Sapienza di Roma.

Comparteix-ho: