El Departament

Descripció departament

El Departament d'Arts i Conservació-Restauració és una unitat academicodocent i administrativa de la Universitat de Barcelona des de l'any 2016. 

Està organitzat en tres seccions: una departamental, Dibuix, ciutat i patrimoni, i dues funcionals, Escultura i Creació i Creació artística i Pintura.

El Departament es regeix entorn el Consell de Departament i la Comissió Permanent, que decideixen de manera col·legiada sobre l'activitat que desenvolupa. 

 
Comparteix-ho: